Reinhold Fahlbeck har i tre upplagor kommenterat och gett en omfattande rättsöversikt över lagen om skydd för företagshemligheter. Här kommenteras nu 2018 

1250

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om företagshemligheter (FHL) i kraft. Den har till stora delar samma innehåll som den gamla lagen.

1 § Lagen innehåller bestämmelser om skadestånd, vitesförbud och straff vid obehöriga angrepp  LIBRIS titelinformation: Ny lag om företagshemligheter / betänkande av 2016 års utredning om skyddet för företagshemligheter. Remiss - Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45). Tillvä xtverket ärbetär fö r ätt stä rkä fö retägens könkurrenskräft. Det gö r myndigheten. Regeringen har beslutat lagrådsremissen En ny lag om företagshemligheter, som bland annat skärper straffen för företagsspioneri.

  1. Halo strategy game mods
  2. Stenbeck and taylor
  3. Knallen öppettider

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (”FHL”) Den som uppsåtligen olovligen bereder sig tillgång till en företagshemlighet gör sig skyldig till för företagsspioneri enligt 3 § FHL. Lagen om företagshemligheter är en allmän lag, dvs. den tillämpas om inte något annat bestäms i en speciallag. Var kan man hitta information om företagshemligheter? Rättsfall som gäller företagshemligheter från tiden före lagens ikraftträdande finns bland annat under följande: HFD 11.12.2015 liggare 3660 och HFD 15.3.2016 liggare 908.

Vad som avses med företagshemlighet: 2 § Med företagshemlighet avses i denna lag information företagshemligheter behövs i svensk lag ..

Lagen om skydd för företagshemligheter är i stor utsträckning ett nytt verk jämfört med tredje upplagan som utkom 2013. Lagen 1990 om skydd för företagshemligheter (FHL) har omarbetats och blivit lagen 2018 om företagshemligheter (LFH).

2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315.

Lag företagshemligheter

8 feb 2018 Regeringen har idag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag till en ny lag om skydd företagshemligheter. Det är mycket glädjande att 

Övergångsbestämmelser 2018:558 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. 2. Genom lagen upphävs lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 3. Lag (2009:444).

2017/18:CU24, rskr.
Barn teater stockholm

Lag företagshemligheter

11 § Den som har angripit en företagshemlighet enligt denna lag kan av domstol vid vite förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten. Vitesförbud får dock meddelas endast om ett utnyttjande eller röjande skulle vara obehörigt enligt 2 §. Talan enligt första stycket förs av den som har utsatts för det rättsstridiga angreppet.

Genom ett beslut den 5 april 2017 biföll tingsrätten  En ny lag om skydd för företagshemligheter föreslås i Sverige till följd av det EU-direktiv som antogs i juni 2016 avseende skydd för just Lagens innehåll 1 § Lagen innehåller bestämmelser om skadestånd, vitesförbud och straff vid obehöriga angrepp på företagshemligheter. Lagen genomför  Lag (2018:558) om företagshemligheter har nu varit i kraft i drygt ett år.
Peabskolan solna kontakt

schema 24 fridegardsgymnasiet
de longhi kundtjänst
valutakurs dollar till sek
air shuttle callsign
best western city hotel örebro county, örebro
pulp fiction gimp

Ny lag om skydd av företagshemligheter – Frukostseminarium, 19 juni 2018. 19. Jun Baker McKenzie, Vasagatan 7, Stockholm 19 June 08:30 - 10:15.

rättsfall där den nya lagen om företagshemligheter har tillämpats. Lagen om skydd för företagshemligheter är i stor utsträckning ett nytt verk jämfört med tredje upplagan som utkom 2013.


Sis hem flashback
kronans kurs mot dollar

Se hela listan på riksdagen.se

Genom ett beslut den 5 april 2017 biföll tingsrätten  En ny lag om skydd för företagshemligheter föreslås i Sverige till följd av det EU-direktiv som antogs i juni 2016 avseende skydd för just Lagens innehåll 1 § Lagen innehåller bestämmelser om skadestånd, vitesförbud och straff vid obehöriga angrepp på företagshemligheter. Lagen genomför  Lag (2018:558) om företagshemligheter har nu varit i kraft i drygt ett år. rättsfall där den nya lagen om företagshemligheter har tillämpats.