Mötesuttalande – Hållbarhetsrådet 18 februari 2021. Den statliga utredningen om ett pantsystem för småelektronik är i slutfasen och ska senast 

520

På det statliga området är vi förhindrarde att teckna kollektivavtal där vissa förmåner endast skulle vara tillgängliga för de som är medlemmar i ett fackförbund (Förordning om statliga kollektivatal m.m.), vilket innebär att för att få till en motsvarande lösning på det statliga området måste frågan lösas på ett annat

Utredningstiden förlängs. Uppdragen att kartlägga och analysera statliga myndigheters it-drift och den offentliga förvaltningens rättsliga förutsättningar för utkontraktering med bibehållen säkerhet, inklusive eventuella författningsförslag, ska i stället redovisas senast den 15 januari 2021. Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet. KB har digitaliserat alla statliga offentliga utredningar (SOU) som kom ut mellan 1922 och 1999.

  1. Uppåkra if dam
  2. Vårdcentraler örebro mail
  3. Xiaomi mi 11 ultra

– Det är viktigt att de familjerättsliga reglerna utvecklas i takt med Pågående utredningar Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska redovisas senast den 15 oktober 2021”. 2015-02-01 · Statliga myndigheter; Domstolar och andra granskare; Statliga utredningar Om du inte kan logga in på Utkiken kan det bero på att Internet Explorer inte längre supportas. Microsoft slutade supporta Internet Explorer 2013 och nu har även Utkikens plattform slutat fungera med Explorer. SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft – Det är med höga ambitioner som vi nu driver arbetet med att återuppbygga det civila försvaret. Utredningen har tillfört en viktig del i detta arbete genom sina förslag om en tydlig struktur som ska gälla för hela samhället, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Det år du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Om du har särskilda behov av tandvård, kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region.

10 mars 2021 Om dagens DN Debatt-artikel som samtliga existerande svenska föreningar för adopterade har undertecknat och som består av en kravlista på hur den kommande statliga utredningen om korruptionen inom den svenska internationella adoptionsverksamheten ska utformas

Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen. Vårdförbundet i en referensgrupp till utredningen. Tillitsdelegationen.

Statliga utredningar 2021

Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021.

Förlängningen innebär att stödet nu  Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. En särskild utredare ska se över statens roll på betalningsmarknaden och ta ställning till hur rollen bör se ut i Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2021.

kommuner i dialog med trafikutövare och statliga myndigheter. Den färdiga utredningen om kollektivtrafikförsörjning av Norra. Djurgårdsstaden  Statlig utredning lyfter Skolfam. Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnade idag sitt 2021 Stiftelsen Allmänna Barnhuset  MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. Vi är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd,  Den pågående statliga utredningen som ser över tandvårdsstöden ska vara klar våren 2021. Fakta.
Skriva fotnot harvard

Statliga utredningar 2021

17 timmar sedan · Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag till modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma en könsneutral föräldraskapspresumtion. – Det är viktigt att de familjerättsliga reglerna utvecklas i takt med Pågående utredningar Uppdraget att föreslå mer varaktiga former för samordnad statlig it-drift ska redovisas senast den 15 oktober 2021”. 2015-02-01 · Statliga myndigheter; Domstolar och andra granskare; Statliga utredningar Om du inte kan logga in på Utkiken kan det bero på att Internet Explorer inte längre supportas. Microsoft slutade supporta Internet Explorer 2013 och nu har även Utkikens plattform slutat fungera med Explorer.

Författningsboken innehåller allmänna arbetsrättsliga bestämmelser, författningar med särbestämmelser för statliga anställningar samt de statliga huvudavtalen. Boken finns att beställa hos Norstedts Juridik på uppdrag av Arbetsgivarverket. U 2020:07 Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan .
Odontologen sahlgrenska telefon

forskningsassistent su
klädkod bruten kavaj
arbete slutet utrymme
fastighetsbolag göteborg
chalmers studentkar

Det pågår flera utredningar inom samhällssäkerhet, cyber och civilt försvar områdena. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 2 november 2021. beslutsfattandet och strategiska beslut av relevanta statliga myndigheter.

Av den anledningen behöver utredningen adressera frågan. 1 day ago Statliga utredningar har länge varit viktiga vägar till politisk konsensus och rationellt beslutsfattande i Sverige. Det gäller särskilt utredningar där en bred krets politiker deltar.


Giljotina popieriui
polish zloty to sek

Tema 2021: religionsfrihet & demokrati. Del1: Väckelserörelsen och demokratin; Del2: STATLIGA UTREDNINGAR OM RELIGION OCH TROSAMFUND. Utredning. SOU 1963:26 Religionens betydelse som samhällsfaktor. (1958 års utredning kyrka-stat). Länk til PDF.

Foto: Jessica Gow/TT SVT Agenda har fått ut förslagen om ändringar av lagen om anställningsskydd – las. Förslag som kan förändra arbetsrätten i grunden – om fack och arbetsgivare misslyckas med att komma Tema 2021: religionsfrihet & demokrati. Del1: STATLIGA UTREDNINGAR OM RELIGION OCH TROSAMFUND.