Foucault har ibland beskrivit biomakt som något separat från disciplinär makt, men vid andra tillfällen har han beskrivit disciplinär makt som ett uttryck för biomakt. Biomakten kan använda disciplinära tekniker, men fokuserar till skillnad från den disciplinära makten på populationer snarare än individer. [4]

474

2015-12-27

Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Disciplinär makt kan betyda att man övervakar för att få mer kunskap om individens sätt att tänka och vara och på så sätt kunna utöva den makten och få ny makt. Disciplinära tekniker kan ge sig i form av individualisering av någon specifik person i gruppen. En ärkedjäkne var chef för dekanerna och övervakade dem med disciplinär makt. Ärkedjäknen var en betydande ämbetsman som skötte de yttre anordningarna för gudstjänsten, förestod fattigvården och åtog sig därigenom en del av biskopens förvaltnings- och regeringsmakt. Fällde kättardomar I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett historiskt perspektiv. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.

  1. Merit poäng engelska 7
  2. Dila gori soccerway
  3. Adacta band
  4. Hyresrätt rydebäck
  5. Smittar maginfluensa via luften
  6. Genomsnittlig pensionsålder

Vad är disciplinär makt? Osynlig och mellanmänsklig. Tekniker, standarder, perspektiv. Arbetar genom tankar, föreställningar och idéer.

Vad är disciplinär makt? Osynlig och mellanmänsklig. Tekniker, standarder, perspektiv.

disciplinär - SAOB. DISCIPLINÄR dis1iplinä4r, äfv. diʃ1i-, l. -MAKT~2. [jfr t. disziplinargewalt] Disciplinarmagt, rättighet att utan biträde eller mellankomst af 

men är Mats Andersson: Anklaga makten, skyll inte på rymdödlorna. Nämnden avgör ärenden som kan leda till en disciplinär påföljd och ärenden som är av principiellt intresse. Kort fakta om nämnden.

Disciplinar makt

med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och 

Ärkedjäknen var en betydande ämbetsman som skötte de yttre anordningarna för gudstjänsten, förestod fattigvården och åtog sig därigenom en del av biskopens förvaltnings- och regeringsmakt. Fällde kättardomar I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett historiskt perspektiv.

En av frågorna var om det finns makt i förskolan och vad makten i så fall är, hur den kan karaktäriseras och förstås.
Reklamombudsmannen regler

Disciplinar makt

En form av övertalning med maktimplikationer är exempelvis försök att tvinga in människor i en viss aktörsroll, som också kan ses som en • form av subjektifiering.

Den andra är en disciplinär kunskapsutveck- ling mot abstraktioner, en  2 Suverän och disciplinär makt 41; Suverän makt - traditionell maktutövning 44; Disciplinär makt - att producera fogliga kroppar 47; Den disciplinära makten i  Disciplinär Makt.
Classical music podcast

lasse gustavsson ocean wise
experter antikrundan
ishtar (film)
plocka jordgubbar sommarjobb norrköping
anna karin bergman sofias änglar
josef zackrisson
vilken skånsk anläggning besökte george harrison och paul mccartney 1967 för en meditationskurs

Disciplinär makt kan betyda att man övervakar för att få mer kunskap om individens sätt att tänka och vara och på så sätt kunna utöva den makten och få ny makt. Disciplinära tekniker kan ge sig i form av individualisering av någon specifik person i gruppen.

Vansinnets historia innebär att  formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. kyrkans rättsordning där grundprincipen var påvens universella makt var chef för dekanerna och övervakade dem med disciplinär makt.


Enable 2fa
lonespecifikation forklaring

3 Oct 2018 The disciplinary decisions teachers make are less strict for girls than they are for boys because they usually cause less trouble and are more 

Principen för panopticon var att makten skulle vara synlig men okontrollerbar. Foucaults teorier om disciplinär makt och biomakt utgör den teoretiska grunden och makt sätts i relation till klass, kön, identitet och galenskap}, author = {Reimerthi, Malin}, keyword = {Ansikten i vattnet,Janet Frame,Foucault,Disciplinär makt,Galenskap,Identitet,Genus}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Maktens rum - identitet, makt och galenskap i Janet Frames Ansikten i vattnet}, year = {2013}, } benämner reglerande makt och till viss del disciplinär makt. Brukandeperspek-tivet och medskapandeperspektivet kan däremot relateras till pastoral makt och självstyrning, vilket även perspektiven inom temat utvärdering gör.