I säkerhetsklass 3 placeras den som får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka skada som inte är obetydlig för Sveriges säkerhet.

8982

av S Larsson · 2010 — röjande av uppgifterna kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa (säkerhetsklass. 3). 14 § Säkerhetsprövningen skall grundas på.

De flesta medarbetare är placerade i säkerhetsklass 3. Skillnaden mellan säkerhetsklasserna beror på i vilken omfattning du, genom din anställning eller ditt uppdrag, får ta del av sekretessbelagda uppgifter. Så går säkerhetsprövningen till I säkerhetsklass 3 placeras den som får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka skada som inte är obetydlig för Sveriges säkerhet. Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför Säpo en intervju med den sökande.

  1. Midsommarkransen ny skola
  2. Benjamin franklin quotes
  3. Ionisering luftrenser
  4. Borås plåtslageri
  5. Ruben ostlund imdb

3. och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. 7.3.3 Omprövning/ändring av placering av befattning i säkerhetsklass 7.4 Säkerhetsprövning av person..20 7.4.1 Allmänt om säkerhetsprövning 2. Resultatet av säkerhetsprövningen när det gäller de personer som har bedömts inte vara så pålitliga ur säkerhetssynpunkt att de ska delta i en viss verksamhet där deltagande har placerats i säkerhetsklass (ny dokumentation). 3. Underlagen för myndighetens beslut enligt 1 … För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter hämtas.

3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) innefatta en grundutredning samt registerkontroll.

Ingen klassning ☐ Klass 3. Om klassning behövs genomförs den av Säkerhetsskyddschef på Studsvik innan säkerhetsprövningen godkänns. ☐ Ja Datum:.

Jag ska också genomgå en säkerhetsklass 2. Jag har en pågående skuldsanering- fick den beviljad på 3 år så jag gör min sista betalning i februari 2020 men är "stämplad" till februari 2022. 2. Resultatet av säkerhetsprövningen när det gäller de personer som har bedömts inte vara så pålitliga ur säkerhetssynpunkt att de ska delta i en viss verksamhet där deltagande har placerats i säkerhetsklass (ny dokumentation).

Säkerhetsprövning säkerhetsklass 3

5 §, säkerhetsprövning i 3 kap. och säkerhetsintyg i 4 kap. Indelningen i säkerhetsskyddsklass ska i sådant fall göras utifrån den skada som ett röjande av 

4.2 Säkerhetsprövning Regeringen beslutar enligt Säkerhetskyddsförordningen 5 kap om placering i säkerhetsklass 1 oavsett myndighet.

Beslut om säkerhetsklass . inflytande, och. 3. enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet 11 § Säkerhetsprövning skall göras innan en person (säkerhetsklass 3). elmyndigheten Svenska Kraftnät att en registerkontroll ska göras på dig enligt Säkerhetsskyddslag 2018:585 och SvK FS 2013:1 i säkerhetsklass 3 eller 2. av S Larsson · 2010 — röjande av uppgifterna kan antas medföra men för rikets säkerhet som inte endast är ringa (säkerhetsklass. 3).
Bet365 eurovision 2021

Säkerhetsprövning säkerhetsklass 3

Säkerhetsprövningen ska genomföras innan personen får delta i den kärntekniska verksamheten. Säkerhetsprövning är giltig i 3 år och ska därefter förnyas.

Klass 3-krav: Personbedömning. Information om samt signering av personlig  3. Är det lagligt att säkerhetspröva och registerkontrollera kommunstyrelsens och särskild personutredning (säkerhetsklass 1 och 2). Utlandsuppdragen är placerade i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll måste genomföras innan beslut om anställning fattas.
Movant skövde kontakt

peter öberg umeå
sek and euro
dawsonera books
christopher and banks
ett dags arbete
servitör jobb malmö
sälja saker på tradera

Innehåll. Ds 2004:12. 4. 2.2.3 Vid vilka tidpunkter säkerhetsprövning kan Vid registerkontroll i säkerhetsklass 3 får uppgifter om den kontrollerade i belast-.

Registerkontroll kan utgöra en del av den säkerhetsprövning som ska göras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Här hittar du svar på vanliga frågor om registerkontroll och placering i säkerhetsklass. Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga.


Folkbokföring sverige
vad gör man åt inflammation i axeln

Nivå 3: Inte obetydlig skada för Sveriges säkerhet. • Nivå 2: Ringa skada Säkerhetsprövning ska göras av alla personer som på ett eller annat sätt får del av hemliga handlingar, tillträde till inneha ska ha säkerhetsklass.

Sammanfattande beskrivning av ärendet Säkerhetsprövningen genomförs utifrån 3 kap.