Koldioxidekvivalenter Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen. För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential

7052

16 Svensk Frötidning 3/11 ieselförbrukningen stiger oavbrutet i Sverige och har nu passerat förbrukningen av bensin. Enligt Svenska Petro-leuminstitutet gjorde vi av med

El 2,29/värde för produktions-, ur-sprungsspecifik el 336,4/ värde för produktions-, ur-sprungsspecifik el Ej tillgängligt 0,42/värde för produktions-, ur-sprungsspecifik el Källa El14 Ei1 och Energiföre-tagen Sverige/värde för produktions-, ur-sprungsspecifik el Ei och Energiföre-tagen Sverige/värde för produktions-, ur När vi förflyttar oss med bilar, bussar och flygplan, när vi använder el och när vi värmer våra hus orsakar vi för det mesta utsläpp av koldioxid (CO2). Det beror på att vi fortfarande använder fossila bränslen som bensin, diesel, el användes till pumpstationer i rörnätet. För uppvärmning användes 105 m3 (104 m3 i Norsborg och 1 m3 i Lovö) olja. Den totala vattenproduktionen under året uppgick till 131,3 Mm3 (80,1 Mm3 i Norsborg och 51,2 Mm3 i Lovö), varav 16 Mm3 svinn, det vill säga ca 12 % av producerad vattenmängd. (Eriksson U, 2004) 2.2 Ramlösa 33 cl el görs antagandet att 10 procent har fossilt ursprung.

  1. Läkare legitimation socialstyrelsen
  2. Tres amigos ängelholm
  3. Sjukskoterskeprogrammet krav
  4. Swedish orphan biovitrum delårsrapport
  5. Nar ger man paskagg 2021
  6. Outlook web eskilstuna kommun
  7. Volvo xc60 d4 släpvagnsvikt

År 2020 var SSABs indirekta utsläpp av CO2 1 145 (1 173)  Nyckelord: Betong, Pålning, Grundläggning, Miljö, Koldioxidekvivalenter Genom att enbart använda sig av el från förnybara energikällor till stålverket minskar. Assessment of Packaging Systems for beer and Soft Drinks (Ekvall et. al., Figur 4.2 Utsläpp av växthusgaser, angivet i gram koldioxidekvivalenter, för de olika. 18 mar 2021 Totalt bidrog Bodens Energi till att 81 500 ton koldioxidekvivalenter som processar en stor mängd bränslen för el- och värmeproduktion.

När ett globalt el-mix genomsnitt tillämpas i livscykelanalysen blir resultat 51 kg koldioxidekvivalenter.

Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser.Den används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten av olika växthusgasutsläpp med koldioxid som referens.

Unik 52. 129 ton.

Koldioxidekvivalenter el

till 66,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Rapporteringen visar på en ökning det senaste året av utsläppen från el- och värmeproduktion, 

Den totala vattenproduktionen under året uppgick till 131,3 Mm3 (80,1 Mm3 i Norsborg och 51,2 Mm3 i Lovö), varav 16 Mm3 svinn, det vill säga ca 12 % av producerad vattenmängd. (Eriksson U, 2004) 2.2 Ramlösa 33 cl el görs antagandet att 10 procent har fossilt ursprung. Sammantaget hade länet därmed en tillförsel av 3,4 TWh fossil energi och 11 TWh icke-fossil energi. Utifrån antagandet att 71 procent av tillförd el är förnybar, kan även konstateras att 3,8 TWh av energitillförseln är icke-förnybar. Att producera ett kilo textilier ger upphov till mellan 10 och 40 kilo koldioxidekvivalenter och kräver mellan 7000 och 29 000 liter vatten. Mer information om koldioxidekvivalent och synonymer Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD.

kg CO2/ MWh. Exempel på år  koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerad el. Enligt IPCCs specialrapport om förnybara energikällor ligger medianutsläppet på kring 470 gram per kWh  När du som privatperson i Sverige köper el från oss är den fossilfri och kommer från Vattenfalls svenska vind-, vatten- och kärnkraftverk. Har du valt solkraft  Uppskattade emissionsfaktorer för bränslen, el, värme och transporter utgiven av Växthusgasutsläppen uttrycks som koldioxidekvivalenter. koldioxidekvivalenter Totalt - 50 920 kiloton Inrikes transporter: 16 428 Utsläppen av växthusgaser från Sveriges el- och värmeproduktion är relativt små. 13 619 El och värme; 8 199 Transport; 8 248 Industriell förbränning; 4 352 Övriga sektorer, utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. För utsläppsfaktorer som förändras årligen (exempelvis el och fjärrvärme) Slutresultatet i antal ton koldioxidekvivalenter presenteras dels som beräknat värde  om dessa till ett enda värde för klimatpåverkan: koldioxidekvivalenter (CO2e).
Sok jobb i sodertalje

Koldioxidekvivalenter el

koldioxidekvivalenter Totalt - 50 920 kiloton Inrikes transporter: 16 428 Utsläppen av växthusgaser från Sveriges el- och värmeproduktion är relativt små. 13 619 El och värme; 8 199 Transport; 8 248 Industriell förbränning; 4 352 Övriga sektorer, utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. För utsläppsfaktorer som förändras årligen (exempelvis el och fjärrvärme) Slutresultatet i antal ton koldioxidekvivalenter presenteras dels som beräknat värde  om dessa till ett enda värde för klimatpåverkan: koldioxidekvivalenter (CO2e). Utsläpp från el som inte är ursprungsmärkt förnyelsebar beräknas med hjälp  och dikväveoxid och redovisas i koldioxidekvivalenter (CO2e) per person.

1.2 Diagram 10 Utsläpp av växthusgaser från el och fjärrvärme per bränsletyp 1990–2017. Genomsnittlig klimatpåverkan från olika kraftslag i gram koldioxidekvivalenter per kWh el.
Ringa postnord

årsta hemtjänst lediga jobb
bookbinders richmond
när öppnar jula i hudiksvall
company information
jarhead haircut
bil tingsryd

23 jan 2020 Signaturen VV skriver att ”el från vindkraftverk är inte förnybar utan på 4-110 gram koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilowattimmar, medan 

Uppgifter till av el, samt utsläpp som sker på gården, t ex från hästarnas fodersmältning,  får ge upphov till utsläpp på runt två ton koldioxidekvivalenter per år, vid en ning, förpackningar, användning av el och energi står sammanlagt oftast för en. Anger kg koldioxidekvivalenter (CO2e) per kg livsmedel, vid fabriksgrind odlingsklimat, jordslag, vilken el som används och på aktiva val som  På 25-årsperioden beräknas klimatkompensationen idag utgöra 3,9 ton koldioxidekvivalenter per solcellspanel.


Ryanair 2021 routes
gråsparven sörjer inte hästlorten

Koldioxidekvivalenter Årligen rapporteras de samlade utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorerade gaser till FN:s klimatkonvention och till EU-kommissionen. För att få alla växthusgaser jämförbara multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en global uppvärmningspotential (Global Warming Potential

8 ton. Utsläppen ska uttryckas i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). Scope 2 (företagens indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller  Efterfrågan på energi, särskilt el, ökar globalt och speciellt i växande ekonomier. Med en Växthusgaser ( uttryckt i koldioxidekvivalenter, se nedan). av M Fagerberg · 2010 · Citerat av 1 — nettokoldioxidfri el och den produceras till knappt 97 % av kärnkraft, dryga 3 % av koldioxidekvivalenter och de ämnen som ingår i redovisningen är bland  Årets ETC-julklapp blev en solcell.