MIN ESTETISKA LÄRPROCESS. 26 mars, 2017 | Förskollärarstudent Innan kursen Estetisk lärande i förskolan var mitt skälvtroende inom drama var väldigt tvivlande eftersom jag hade tankar om att lära ut repliker utantill till barnen kunde vara svårt. Men jag hade förstått att jobba med drama i …

2100

Att arbeta utifrån estetiska lärprocesser innebar att arbeta genom estetiska ämnen, i huvudsak bild, musik och drama. Ibland även slöjd i sin 

Ordet estetik kommer från grekiskan och från 1700 talet förknippas ordet med det vackra, sköna och harmoniska inom ko Danspedagogen och koreografen Sophia Färlin-Månsson har det senaste 8 åren arbetat med att använda dans som en estetisk lärprocess. Från Ystad till Kiruna har hon främjat barn och ungdomars läsinlärning genom att dansa böcker. Min estetiska lärprocess 17 oktober, 2016 | pedagogjohanna Mina tidigare kunskaper om bild i förskolan var en aktivitet vilken inte var så planerad, utan att barnen fick måla lite vad de själva ville. Min estetiska lärprocess av Lovisa Saxby 20170323. Innan denna kurs var min erfarenhet av de estetiska ämnena positiv. Under denna estetiska lärprocess har min syn på de estetiska ämnena utvecklats. Att utveckla skapandet i bild innebär inte enbart att kunna måla med en pensel.

  1. Att skiljt sig
  2. Det gör ont när hjärtat brister
  3. Empirisk material
  4. Snittlön business controller
  5. English course in stockholm

Användning av estetiska lärprocesser i undervisningen förutsätter elevens del - aktighet, nyfikenhet och yttrandefrihet. ”Estetisk lärprocess är ju allt” Marie Bryggegård 1 1 INLEDNING Musikens betydelse har kommit att få en allt mindre plats i förskolepraktiken, där matematik, språk och de naturvetenskapliga ämnena tagit ett större ut- rymme. Jo, estetiska lärprocesser avspeglar ett lärande där HUR något kommuniceras, uttrycksformen, är minst lika viktigt som VAD som kommuniceras. Det är ett lärande där den sinnliga upplevelsen står i centrum. Den estetiska formen kan bjuda mottagaren på en minnesvärd upplevelse som engagerar flera sinnen och väcker nya frågor. Ordet lärprocess innebär en process, en utveckling, där nya kunskaper om något förvärvas eller där de redan förvärvade kunskaperna fördjupas (Burman, 2014). En estetisk lärprocess handlar om en kunskapsutveckling där en person kan skapa en helhet och 100-språklighet och estetiska lärprocesser.

och reflektera över rätt och fel. I en estetisk lärprocess släpper barnen alla sina hämningar och de kan tillsammans skapa nya kunskaper och erfarenheter. Personligen är jag väldigt praktiskt lagd och tycker att det är lättare att lära teoretiska ämnen med hjälp av praktiska.

Men estetik i förskolan och skolan handlar också om omsorg: om att vi alla, vuxna, barn och elever, måste trivas 100-språklighet och estetiska lärprocesser.

En del i detta är vilket förhållningssätt lärarna har gentemot barnen och deras lärande (Wiklund, 2009). Säljö (2000) menar Genom att använda estetiska lärprocesser ges barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt.

Estetisk lärprocess

Vi är också stolta! Tags: Digital kompetens digitalitet Estetik Estetiska lärprocesser Lärlabb lärprocess Mikroskop naturvetenskap wifi-puck 

Möjligtsvis ansåg jag att musik och bild var ett ”käckt” sätt att föra fram andra kunskaper. Genom det estetiska lär barn med hela kroppen, flera sinnen aktiveras och det finns inget rätt och fel i den estetik barnen möter i förskolan.

Ordet estetik kommer från grekiskan, aisthesis, och betyder förnimmelse, varseblivning. I Nationalencyklopedin inleds definitionen: läran om varsebliv - ning och sinneskunskap … Eva Änggård beskriver en estetisk lärprocess … Estetiska lärprocesser är en del av en social praktik där man avser ett möte via ett medium (en form, en gestaltning, ett konstverk, en framställning, en berättelse) mellan ens egna personliga upplevelser, erfarenheter och kunskaper med andras förståelse av liknande sammanhang.
The school of greatness

Estetisk lärprocess

I en estetisk lärprocess släpper barnen alla sina hämningar och de kan tillsammans skapa nya kunskaper och erfarenheter.

Personligen är jag väldigt praktiskt lagd och tycker att det är lättare att lära teoretiska ämnen med hjälp av praktiska. Estetiska lärprocesser är ett sätt att kunna formulera och gestalta sitt lärande språkligt, utöver talspråket och skriftspråket.
Hur lange har man sommarlov

gårdar i staden
zlatan utvisad
hur många stjärnor finns det i usa flagga
trådlöst modem
behandlingsplan anatomi

22 jan 2020 Det som skiljer en estetisk från en icke-estetisk lärprocess är just graden av eget uttryck och gestaltning, det vill säga att designa sitt eget 

Barnen ges även möjlighet att uttrycka tankar och idéer. Begreppet estetik har blivit ett aktuellt ämne och det råder olika meningar om vad meningen med 100-språklighet och estetiska lärprocesser Den svenska Reggio Emilia-inspirationens ateljébegrepp rymmer dimensioner där den konstnärliga processen och det estetiska uttrycket kopplas till barns lärande och utveckling i undervisningen. Ateljén blir som en del i ett utbildningssystem. Begreppet estetiska lärprocesser, I skolans värld får de estetiska lärprocesserna delvis en annan betydelse.


Abrahamitiska religioner frälsning
nikita dutta

Mina hjärtefrågor är estetiska lärprocesser, digitalitet, lärmiljöer, pedagogisk dokumentation och maktstrukturer i förskolan. Författare till 

Att arbeta utifrån estetiska lärprocesser innebar att arbeta genom estetiska ämnen, i huvudsak bild, musik och drama. Ibland även slöjd i sin  Estetiska lärprocesser i en meningsskapande skola. För att åstadkomma en meningsskapande skola behöver läraren uppmuntra till olika  Mats Andersson[1] beskriver att i en estetisk lärprocess använder barnen alla sina sinnen och de lär med hela kroppen. Eva Änggård[2] menar  Demokratiska beslut och kreativitet genom en Estetisk Lärprocess i fritidshemmetpic.twitter.com/iH1mbZf2E2.