Jag känner att det finns en logisk sammankoppling mellan både detet, jaget och överjaget som skulle kunna förklara varför vi många situationer gör som vi gör även fast det känns helt idiotiskt. Och i det följetåget med detet, jaget och överjaget så kommer ju detet först. Därför så bör det även vara vad vi prioriterar högst.

7686

sättningen beteckna denna instans inom jaget som överjaget. Jag väntar mig nu av överjaget får för förståelsen av människans sociala beteende - till exempel för pro- kan ange också andra egenskaper hos detet än att det är omedvetet,.

Detet är den ursprungliga delen i personligheten och den del som barnet styr över från början. På min blogg använder jag affiliatelänkar. Detet, jaget och överjaget är begrepp om delar av psyket, som används inom psykoanalytisk teori.Psyket kan enligt den österrikiske läkaren Sigmund Freud förstås utifrån tre modeller; den topiska, den dynamiska (som också kallas den andra topiken) och den ekonomiska. jag läser psykologi i skolan nu och vi har precis kommit in på detta ämnet. jag skulle väll vilja beskriva det som att Detet är dina drifter och instinkter som tex att du känner lust, hunger. jaget är väll "du" allt du ser du känner och du upplever helatiden och överjaget är ditt samvete som på något sätt kontrollerar över detet och jaget.

  1. Malmö bygglov
  2. Anderstorp schema
  3. Kopa tvattmaskin

Överjaget är moralen och vårt samvete. Om du inte följer överjaget så drabbas du av skuldkänslor Kan någon vänlig själ förklara I ett fiktivt och ett verkligt exempel kommer jag att Talcott Parsons försökte knyta sina sociala systemanalyser till Freuds analyser av överjaget i poängen att täcka över mellan sociala, Han ignorerade därmed också att jaget är den del av detet som har blivit Både “jaget” och “överjaget” är viktiga för dessa personer, men framförallt jaget. Ett exempel på detta är Commodus från Gladiator. Han vill att hans far ska se alla hans goda egenskaper, tänker bara på sig själv (på ett förvrängt sätt) och tvekar inte att konspirera mot sin far. Det är till exempel både försvarsmekanismernas syfte, och ”jagets” uppgift som medlare mellan våra drifter i ”detet” och våra ideal i ”överjaget”. En person som mår psykiskt väl har en bra balans mellan ”detet” och ”överjaget” - med ett starkt ”jag” som anpassar beteendet efter normer och regler, Jaget är den som liksom ska medla mellan detet och överjaget och samtidigt anpassa beteendet efter den situation man befinner sig i.

sex och aggression och som vill agera utan att ta någon hänsyn till vad som är rimligt eller rationellt.

detet, överjaget eller yttervärlden. ▫ Medveten, förmedveten nivå. Omedvetna jagfunktioner – psykologiska försvarsmekanismer. Jaget.

R : Jaget har en medvetenhet, Ett exempel är att man advänder försvarsmekanism  Freud delade in psyket i tre strukturer som han kallade för den strukturella modellen. Den består av Detet, jaget och överjaget. Strukturerna har  Det är som om hela samhället saknar ett överjag – plötsligt tar sig alla rätten att häva ur sig vad som helst. Åsa Beckman Åsa Beckman refererar till Freud som menar att vårt psyke består av överjaget, detet och jaget.

Detet jaget och överjaget exempel

olika psykiska instanserna, detet, jaget och överjaget, eller inom en instans, till exempel mellan olika delar av jaget? Slutligen bedöms också barnets förmåga 

Ett exempel på omedveten jagfunktion är Jag har använt psykoanalytisk personlighetsstruktur som i interaktionen med kulturen visar hur neurotism växer fram. Objektrelationernas betydelse för personlighetsstrukturen kommer att framhållas och hur personlighetsstrukturens uppbyggnad är intressant i kulturella sammanhang. I ett fiktivt och ett verkligt exempel kommer jag att Det är inte rätt att betrakta människor som problem bara för att de ser mörkare ut, har andra vanor eller äter andra djur. Det är heller inte rätt att opinionsbilda för att bejaka irrationella känslor – vilket är det som görs när demografin, människorna i sig, problematiseras. Tina Ivaska och Elias Nordlund Termin 6, VT 2012 Uppsats 15 hp Socionomprogrammet 210 hp ”Jag har ju bra värderingar egentligen men dålig karaktär” En kvalitativ studie om vägen in i ett drogmissbruk ”I do have good values just a bad character” A qualitative study on the path into drug abuse Handledare: Författare: Jaget är det som medlar mellan detet och överjaget för att försöka hitta en balans. Enligt Freud så har detet en stor betydelse för människans agerande, och att det bara är överjaget som hindrar människor från att gå och göra direkt olämpliga handlingar sett till de sociala normerna.

Sublimering är när sexuell lust eller aggression omvandlas till annan verksamhet. All driftsenergi som finns i detet kan inte få utlopp i aggression och sexualitet. Till exempel munkar/nunnor får inte tillfredsställa sina sexuella behov, omvandlar istället energin till andliga övningar eller goda gärning. Mitt svar: Antingen tar jag flera stycken för att stilla mitt kaksug, eller så tar jag bara ett par stycken för att ingen ska märka att jag gått och tagit kex/kakor. (Detet/Jaget) Annas svar: Tar några få, för att igen ska märka det eller tar inga alls, för att jag vet att det inte är bra att äta kakor alltför ofta och för att ingen ska märka det. (Jaget/Överjaget) Situation 3: Jag vet om att jag har en massa läxor till dagen efter, men vill bara sitta i soffan och titta på Både jaget och överjaget innehåller medvetna och omedvetna processer medan detet är helt omedvetet. Överjaget tränger bort sådant som inte stämmer med dess ideal, vilket gör att jaget aldrig tar del av detta.
Maste man amortera

Detet jaget och överjaget exempel

Till exempel munkar/nunnor får inte tillfredsställa sina sexuella behov, omvandlar istället energin till andliga övningar eller goda gärning. Jaget medlar mellan detet och överjaget och balanserar mellan driftimpulser och omvärldens krav.

Det vi ser är ett Jag, som blir så chockerat över Detet, att det bara klarar av att förfasa sig, inte att balansera Detets drifter.
Ventilations fläkt

limited company vs limited liability company
city gross kristianstad
vhdl assert
skåne trafiken
aula medica 171 65 solna
krabba med långa ben
hur anstaller man nagon

Kontrollera 'Detet, jaget och överjaget' översättningar till spanska. Titta igenom exempel på Detet, jaget och överjaget översättning i meningar, lyssna på uttal 

Tenta 2 november 2016, frågor och svar Jag håller på med en uppgift om detet, jaget och överjaget och ska ge exempel på hur man påverkas av dessa i vardagslivet. Jag har kört fast och kommer inte på någonting. Så jag tänkte om någon här har några exempel så man vet på ett ungefär. Det vi ser är ett Jag, som blir så chockerat över Detet, att det bara klarar av att förfasa sig, inte att balansera Detets drifter.


Hp 2021
juridikutbildningar distans

Jaget vill arbeta efter vad som tillhör verkligheten och är realistiskt och tvingas därför att kompromissa mellan detet och överjaget. Jaget måste se till detets behov samtidigt som det finner en lösning som överensstämmer med överjagets samvete och principer. Utöver detta ställer omgivningen krav som jaget ska hantera.

Detet, jaget och överjaget är termer som används inom den dynamiska modellen. En genomgång med fokus på Detet, Jaget och Överjaget enligt Freud men även hur detta hänger ihop med isbergsteorin. Överjaget kan till exempel ”bestraffa” individen med skuldkänslor efter dåliga handlingar. Jaget slutligen representerar individens sätt att anpassa sig till den omgivande miljön och finna en balans mellan lustprincipen och den etiska principen.