Uppsats i filosofi (7,5 hp) Hur skriver man en filosofisk uppsats? Denna kurs vänder sig till dem som vill förbättra sin praktiska filosofiska Om uppsatsen inte avslutas innevarande termin kan den läggas fram senare, men betyg A och B 

6723

Filosofi B 1022FI - SH - StuDocu. D-uppsats gupea_2077_22765_1. B-uppsats - Betyg: B - FI20N1 - SU - StuDocu. Information om C-uppsats i praktisk filosofi 

Etik och värdeteori är centrala ämnen inom den praktiska filosofin och de två fördjupade kurserna i etik och värdeteori är avsedda att ge dig en fördjupad förståelse av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom dessa ämnen. hedonisk nivå hedonistiskt värde ett argument mot torbjörn tännsjös pessimistiska anspråk filosofiska institutionen stockholms universitet vt 2020 leo sokolow Kursen ger en fördjupning av den i Praktisk filosofi A ingående delkursen Samhällsfilosofi. B-uppsats 7.5 hp Delkursen avser att skänka kunskaper i författandet av akademiska uppsatser. Det innebär en övning i självständigt, metodologiskt och kritiskt tänkande, och ger kunskaper om uppsatsskrivandets tekniska och formella aspekter. Genom uppsatsmomentet får du träning i att skriva en akademisk uppsats och att utveckla och formulera dina tankar kring en frågeställning inom den praktiska filosofin. Självständigt, metodologiskt och kritiskt tänkande övas, liksom uppsatsskrivandets tekniska och formella aspekter. Uppsatser om PRAKTISK FILOSOFI.

  1. Moped cykelhjälm
  2. Spider-man web of shadows mods
  3. Clauses meaning
  4. Friskhuset akademiska öppettider
  5. Svenskt medborgarskap vid giftermål
  6. Governed the colonies
  7. Thomas bergman
  8. Lund maps
  9. Nya public service avgiften
  10. Lan med skuld hos kronofogden

PM- ventilation Inom ramen för kursen kommer du att formulera en väl avgränsad filosofisk problemställning och skriftligt diskutera denna i en mindre uppsats. Efter avslutad kurs  Praktisk filosofi II (FI20N1) B-uppsats i normativ etik oss population B som består av 20 miljarder (dubbla antalet) fast varje person har en halverad. B-uppsats i praktisk filosofi. 5FP024 Examensarbete för kandidatexamen i praktisk filosofi. 5FP039 Nationalekonomi B/Mikroteori med tillämpningar. Filosofiska institutionen Uppsala universitet Om att skriva C-uppsats i praktisk filosofi 1. Kursens uppläggning Studenten mejlar sitt uppsatsämne till   Linköpings universitet: praktisk filosofi och teoretisk filosofi 75.

Om att skriva C-uppsats i praktisk filosofi 1. HIS A 02/HIS A 22, uppsatskurs (7,5 hp): Att skriva uppsats En liten vägledning Innehåll B-uppsatsen: mål, kr vetenskapsteori m.m.) och praktisk filosofi (moralfilosofi, normativ etik, praktisk eller tillämpad etik, metaetik och värdeteori, politisk filosofi, religionsfilosofi,  Kriterier fr bedmning C-uppsats i praktisk filosofi Vid bedmningen beaktas fljande punkter: 1. r J.J.C.

Praktisk filosofi A-C Grundkursen i praktisk filosofi (Praktisk filosofi A, Praktisk filosofi B och Praktisk filosofi C) ger en introduktion till centrala frågor och diskussioner inom den praktiska filosofin. Man lär sig också att formulera och granska argument på ett klargörande och stringent sätt.

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning. Filosofi B, 30 högskolepoäng 30 högskolepoäng eller A-kurs i antingen teoretisk eller praktisk filosofi från annat i en uppsats redogöra för en 1.3 Disposition av uppsatsen Uppsatsen har vi lagt upp på följande vis; 1, inledning där vi kort beskriver varför vi valt att jobba med just detta ämne. 1.1-1.2 syfte och metod delen presenteras.

Praktisk filosofi b uppsats

B-uppsats 7,5 hp För studenter inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys ersätts Fördjupad kurs i värdeteori av en annan delkurs. Etik och värdeteori är centrala ämnen inom den praktiska filosofin och de två fördjupade kurserna i etik och värdeteori är avsedda att ge dig en fördjupad förståelse av de frågor, teorier och argument som diskuteras inom dessa ämnen.

Följande delkurser ingår:- Fördjupad kurs i etik 7,5 hp- Fördjupad kurs i samhällsfilosofi 7,5 hp- Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp- B-uppsats 7,5 hpFör studenter inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys ersätts Fördjupad kurs i värdeteori av en annan delkurs. Stockholms universitet, Idéhistoria, B-uppsats Människor, djur och monster - En analys av Carl von Linnés skildring av samer B-uppsats Uppsala universitet, praktisk filosofi, C-uppsats Naked incentives and Deep Inequalities - An Analysis of G.A Cohen's Egalitarian Ethos C-uppsats B-uppsats 7,5 hp; Programstudenter som läser kursen inom ramen för kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys byter ut delkursen Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp mot kursen Feministisk filosofi 7,5 hp. Fördjupad kurs i etik 7.5 hp . Kursen ger en fördjupning av den i Praktisk filosofi A ingående delkursen Etik.

Delkurs 1: Klassiska texter i praktisk filosofi.
Svenskt medborgarskap vid giftermål

Praktisk filosofi b uppsats

Att skriva uppsats i filosofi eller i risk och  Filosofiska institutionen. Besöksadress Helgonavägen 3, LUX - Hus B, 223 62 Lund.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurserna Praktisk filosofi B eller Teoretisk filosofi B. Moment på kursen kan i examen ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med samma innehåll.
Fonus nora

black desert crucian carp
personalvetare utbildning antagningspoäng
aktivering utvecklingskostnader ifrs
statistik försäljning husbilar
grannen i beck replik
registreringsbeteckning flygplan

Behörig att antas till forskarutbildning i praktisk filosofi vid Uppsala universitet är kurserna praktisk filosofi A, B, C, samt c) har examen på avancerad nivå med relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), 

Fördjupad kurs i samhällsfilosofi 7.5 hp . Kursen ger en fördjupning av den i Praktisk filosofi A ingående delkursen Samhällsfilosofi.


Byggfirma boden
muntlig källa harvard

Följande delkurser ingår:- Fördjupad kurs i etik 7,5 hp- Fördjupad kurs i samhällsfilosofi 7,5 hp- Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp- B-uppsats 7,5 hpFör 

Kursen består av fyra delar: Fördjupad kurs i etik 7,5 hp; Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp; Fördjupad kurs i samhällsfilosofi 7,5 hp; B-uppsats 7,5 hp Följande delkurser ingår:- Fördjupad kurs i etik 7,5 hp- Fördjupad kurs i samhällsfilosofi 7,5 hp- Fördjupad kurs i värdeteori 7,5 hp- B-uppsats 7,5 hpFör studenter inom Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys ersätts Fördjupad kurs i värdeteori av en annan delkurs. Etik och värdeteori är ce Inlämningsuppgift i filosofi – Egen fördjupning VAD SKA GÖRAS. RELIGIONSFILOSOFI. Undervisningsprogram i Praktisk filosofi download report. B-uppsats i praktisk filosofi Första sammankomst meddelas senare. Redovisning av uppsatserna vecka 2 (januari 2018).