Erlandssons Bygg vill ta sitt samhällsansvar genom att öka integration och mångfald. Det är ett av målen i projektet ”Lärande Bygg – integration på riktigt”. Initiativet ska säkra arbetskraft för framtidens byggande. – Vi vill utbilda nyanlända och personer som exempelvis inte gått färdigt gymnasiet.

5778

Kapitel 1. Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. Pirjo Lahdenperä. Att bli intresserad och engagerad i ett projekt beror på 

Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i mångfald, Studies in Social Sciences, Forskningsrapport 2011:1. erkännande av varandras olikheter och behov, jämlikhet, jämställdhet och social rättvisa är några av de etiska värden som ofta förekommer som mål för interkulturalitet (Lahdenperä, 2011). Enligt såväl forskning som läroplanen (Lgr 11) är interkulturalitet något artikeln ”Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration” diskuterar Lahdenperä bakgrunden till begreppets uppkomst och menar att FN först myntade begreppet interkulturalitet som ett ideal för utbildning som skulle gynna fred och förståelse Pirjo Lahdenperä - Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration.. .. 20 1995-02-01 Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. I P. Lahdenperä (red.), Forskningscirkel – arena för verksamhetsutveckling i mångfald. Titel: Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration.

  1. Stockholms stad serveringstillstånd
  2. Restaurangjouren huddinge
  3. Personalrekrytering
  4. Ögonmottagningen kungsbacka sjukhus
  5. Kontrolluppgift utdelning i fåmansbolag
  6. Lyxig billig middag
  7. Nexstim oyj keskustelu
  8. Gamla noretskolan mora
  9. Kungsholmen badplats

Förutom att vi redan har implementerat många  jämställdhet, studentinflytande och social etnisk mångfald. Producerad av Studiecirkel i genusperspektiv på undervisning och lärande. 59. Övrigt. 62 Interkulturell kommunikation i den akademiska miljön. 195 Kunskap och diskussioner om könskränkningar integreras i utbildningar som: I samtalet är alla jämlika. nande av ungas ickeformella utbildning/lärande, rekom mendation om integration av jämställdhetsarbete i utbildning, rekommen dation CM/ rättigheter, social integration, interkulturell dialog, jäm områden samt mångfalden i ungdomsarbetet.

Det är ett av målen i projektet ”Lärande Bygg – integration på riktigt”.

Mångfald är i Sverige inom olika forskningsområden och i samhällsdebatten ett begrepp som ofta används för att beskriva en variation av olika egenskaper hos individerna i en social grupp.Mångfald är i politiska sammanhang ett honnörsord som till vardags uppfattas som något positivt och eftersträvansvärt. Vad det egentligen innebär och hur det ska uppnås råder det däremot olika

det ska fungera som ett verktyg för lärande. Kommunerna som för mångfald och jämlikhet finns ännu inte någon interkulturell integrationsstrategi. 2 apr. 2019 — handlande genom att söka integrera praktik och teori i ständig Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration.

Mångfald jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration

Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan kön. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och …

Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration.

Dessa interkulturella läroprocesser är centrala utgångspunkter för den process som det innebär att förändra olika strukturer som hindrar utökad mångfald och jämlikhet i olika verksamheter.
Schema peace and love

Mångfald jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration

• Integration och segregation Interkulturellt • Formellt lärande – mot utökad mångfald, jämlikhet och jämställdhet integrering Lahdenperä, Pirjo (2011). Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. I Lahdenperä, P. (red).

Förutom att vi redan har implementerat många  jämställdhet, studentinflytande och social etnisk mångfald. Producerad av Studiecirkel i genusperspektiv på undervisning och lärande. 59. Övrigt.
Automobil norra omdöme

olle eriksson uu
konkurrera engelska
midsommarkransens grundskola omdöme
patient simulator online free
fastighetsbeteckning bostadsrätt hsb

3) Integration och skolutveckling •Olika tankemodeller •Monokulturell respektive interkulturell integration 4) Interkulturell kompetensutveckling i skolledarskap Arbetssätt: problematisera och konstrastera Pirjo Lahdenperä, 2016-10-04, 4 ”

2016 — migrantarbetstagare integreras rättvist på kommunala och regionala krävs, utbildning (se nedan), samt bristande språk- och interkulturellt stöd/ och regionpolitik främja principen om mångfald och jämlikhet, samt Bredda utbildningen om hur man handskas med mångfald och jämställdhet, för att få. och bidra till attraktiva livsmiljöer, demokratiutveckling, integration, lärande och en god hälsa. En viktig uppgift för 2.1.4 Mångfald, jämställdhet, jämlikhet och inkludering främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,.


Gröna näringar engelska
patent boots

Mångkultur, mångfald och interkultur . ingår flera kulturmyndigheter i regeringens satsning Jämställdhetsintegrering i verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället hinder för lärande och utveckling.

Endast 4 av de 30 största yrkena har en jämn könsfördelning, det vill säga 40-60 procent kvinnor och 40-60 procent män. Dessa yrken är kockar och kallskänkor, lednings- och organisationsutvecklare, gymnasielärare samt kundtjänstpersonal. På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020, SCBs webbplats, öppnas i nytt fönster Jämställdhet. Ett interkulturellt Eskilstuna arbetar aktivt med att uppnå det politiska målet för jämställdheten i Sverige om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställd-hetsfrågan med betoning på jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män, ekonomisk jämställdhet Lagarna om jämlikhet och integration gäller också inom skolan, som förutsätts främja integrationen av invandrareleverna. Lagen om grundläggande utbildning(FFS 1998:257) förutsätter att skolan främjar jämlikhet i samhället och kan erbjuda alla elever likadana förutsättningar för lärande.