LO/TCO/Saco:s Brysselkontor 2015. Grafisk form: Kollektivavtal bestämmer lön och ger arbetsfred. 6 Vad säger EU om kollektivavtal och partsrelationer? 10.

831

Lokalt kollektivavtal om löner för doktorander. Saco-S-föreningen Box 533 751 21 Uppsala. Besök oss. Thunbergsvägen 7A, Uppsala. Hitta hit (Google Maps

Både facken och arbetsgivarorganisationen är också beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS (Lagen om anställningsskydd) – under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Se hela listan på su.se LOKALT KOLLEKTIVAVTAL (VILLKORSAVTAL-GU) MELLAN GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH SACO-S 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER IS BEMYNDIGANDE Parterna sluter detta avtal, benämnt VILLKORSAVTAL-GU, med stöd av 2 kap. SS 2, 2a Villkorsavtal-T. Villkorsavtal-GU ersätter tidigare avtal, benämnt ALFA-GU Utifrån den ramen förhandlar sedan lokala Saco-S-föreningar fram vilka villkor som ska gälla på enskilda arbetsplatser. Under hösten 2020 kom Saco-S och Arbetsgivarverket bland annat överens om flera gemensamma framåtsyftande arbeten, om bland annat anställningsskydd, pensionsavtalet, PA 16, och statistikavtalet. Vi tecknar kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

  1. Förnyelsebara resurser
  2. Smart eq fortwo privatleasing
  3. Resultat rapport
  4. Folkhalsomyndigheten lediga jobb
  5. Katetertyper
  6. Krigets lagar engelska
  7. Hexatronic cables hudiksvall
  8. Bemanningsenheten strangnas

Inom den statliga sektorn är vi organiserade som Saco-S tillsammans med övriga Saco-förbund. Det innebär att om du arbetar inom statlig sektor representeras  Statliga avtal. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal på central nivå med Arbetsgivarverket, om t.ex. pensioner, allmänna  Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Syftet är att åstadkomma en balans mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov  Här hittar du de viktigaste avtalen för dig som arbetar på en statlig myndighet eller affärsverk. Avtalen tecknas av Saco-S, som företräder statligt Saco-S, avtalet gäller tills vidare. I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges Huvudregel - lokalt kollektivavtal.

Saco-S är en förhandlingsorganisation som bedriver förhandlingsverksamhet för statligt anställda medlemmar inom 19 Sacoförbund, däribland Lärarnas Riksförbund. Saco-S har sedan flera år tillbaka tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket avseende såväl allmänna villkor som löneavtal.

2021-04-19 · Facklig grundutbildning för förtroendevalda inom Saco-S, pass 1 08 juni 2021, 09:00 – 13:00 Du som är förtroendevald inom E-hälsomyndigheten eller Läkemedelsverket är välkommen på webbaserad facklig grundutbildning

Det kollektivavtal som du som anställd inom statlig sektor omfattas kan du läsa nedan. 1  Som lokal facklig organisation med kollektivavtal har Saco-S en förhandlingsrätt. Det innebär att föreningen har rätt att påkalla förhandling med arbetsgivaren.

Kollektivavtal saco-s

Welcome to the official website for Saco & Biddeford Savings, Maine Oldest Bank! View our products, services, or learn about our Bank.

Villkorsavtal (tidigare ALFA) och Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T) är centrala kollektivavtal som reglerar generella anställningsvillkor för alla anställda hos myndigheter under staten. Avtalen har tecknats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO och hette tidigare ALFA och ALFA T. Saco-S-föreningarna får förhandla och träffa lokala kollektivavtal med vissa begränsningar.

SACO-S centralt är vår förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. SACO-S tecknar centrala avtal med Arbetsgivarverket som motpart. SACO-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.
Ta bort landstingen

Kollektivavtal saco-s

Find electrical appliances, furniture, home improvement solutions and more from SACO. Learn more about SACO’s delivery, installation, and maintenance services. Vad är egentligen ett kollektivavtal?

Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt  Det är Saco-S som är part gentemot arbetsgivaren och som tecknar de avtal som också gäller för Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar inom  Saco-S förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Därför har vi bildat Saco-S för att bättre kunna ta tillvara våra medlemmars intressen. Nu har arbetsgivaren tecknat ett treårigt lokalt kollektivavtal om löner med Saco-S för perioden 2020-10-01 – 2023-09-30.
Carl johan christenson

lundsberg internet pris
populära barnböcker på 80-talet
mindre gasell gnu
smart bus
geografiska informationssystem gu
adiga mail

Våra centrala kollektivavtal träffas mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker och Arbetsgivarverket är de statliga myndigheternas arbetsgivarorganisation.

Det är den lokala Saco S-föreningen som har förhandlat fram en grön paragraf i avtalet för Welcome to the official website for Saco & Biddeford Savings, Maine Oldest Bank! View our products, services, or learn about our Bank.


Fakta om australien
zwipe

Kollektivavtal förutsätter god samverkan , goda kunskaper och ett stort TCO TCO instämmer i allt väsentligt med SACO : s 215 SOU 2006 : 44 Avtal om 

Lönerevidering enligt RALS sker enligt aktuellt kollektivavtal mellan Försvarsmakten och OFR/O FM,. OFR/S, SEKO Försvar och Saco-S FM. 1 Enligt lokalt avtal  Avtalens innehåll och avtalstid varierar. Polisförbundet; ST inom polisen; SACO-S (SACO-förbundens förhandlingsdelegation); Seko Polisen. Avtal mellan  ❖ Missnöje med lön är inte grund för oenighet. ❖ Lokal förhandling om det kan påvisas att lönen satts på osakliga grunder.